Nedir İŞGEM ?

İş Geliştirme Merkezi

Bünyesinde barındırdığı işletmelere:

  • İşletme geliştirme koçluğu,
  • Destek ağlarına ulaşım,
  • Finans kaynaklarına erişim imkânı,
  • Uygun koşullarda iş yeri mekânı,
  • Ortak ofis ekipmanı/ofis hizmetleri

gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen,

İşletme Kuluçkası veya İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir.

Bir başka tanımla;

“İş inkübasyonu”, dinamik bir ticari işletme geliştirme sürecidir. İş inkübatörleri, yeni kurulmuş işletmeleri destekler, onlara, en zayıf oldukları kuruluş dönemlerinde hayatta kalmaları ve büyümeleri için yardımcı olur. Bir inkübatör, işletmelere çok yakından yönetim desteği verir, finans kaynaklarına erişimi kolaylaştırır ve kritik ticari veya teknik destek hizmetlerine organize bir şekilde adım atmalarını sağlar. İnkübatör ayrıca girişimci firmalara ortak yararlanılan ofis hizmetleri ve ekipmanla birlikte, esnek kira sözleşmeleri çerçevesinde ihtiyaca göre genişletilebilir mekân ve benzeri kolaylıkları, tek çatı altında sağlar.”-National Business Incubator Association (Ulusal İş İnkübatörleri Derneği, ABD)-

Yeni işletmelerin kuruluş yıllarındaki başarısızlık oranları % 60 ile % 80 arasındadır. İŞGEM ortamında ise bu oran % 10’a düşmektedir. Bu da İŞGEM modelinin yeni işletmelere getirdiği avantajların önemini göstermektedir.

 
İŞGEM’lerin  genel amaçlar şunlardır:
• Küçük işletmelere bina konusunda ve yeni iş kurma konularında destek vermek ve yardım etmek,
• Başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
• İşletmenin büyüme ve hayatta kalma fırsatlarını artırmak,
• Yeni iş ve istihdam olanakları yaratmak,
• Yerel kaynakları yeni ve/veya farklı işletmelere yöneltmek,
• Girişimciliği özendirmek,
• Güvenli bir iş ortamı sağlamak,
• Rekabetçi ortamı sağlamak,
• Bölgesel ve yerel gelişimi hızlandırmak ve bu konulara katkıda bulunmak,
• Yerel ekonomiyi desteklemektir.